INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE

Dane agenta:

Nazwa agenta: AGENCJA PILIPCZUK 1
Adres siedziby agenta: ALEJA KRAKOWSKA 274, 02-210 WARSZAWA
Rodzaj pośrednika: Agent
Numer wpisu do rejestru agentów: 11167567/A

Dane agenta ubezpieczeniowego można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń:

Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń
– AXA Ubezpieczenia TUiR SA
– InterRisk TU SA Vienna Insurance Group
– Compensa TU SA Vienna Insurance Group
– STU Ergo Hestia SA
– STUnŻ Życie Ergo Hestia SA
– Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
– TUiR Warta SA
– TUnŻ Warta SA
– Generali TU SA
– Wiener TU SA Vienna Insurance Group

Wynagrodzenie dystrybutora:

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna:

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.
W zakresie nie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio agentowi w następujący sposób:
– telefonicznie: +48 501727058
– elektronicznie: ubezpieczenia.wlochy@interia.pl
– pisemnie: 02-210 Warszawa, Aleja Krakowska 274
– ustnie lub pisemnie podczas wizyty w biurach agenta – adresy biur na stronie www.ubezpieczenia-likwidacja.pl
Agent informuje, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów, klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń:

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

Adresy biur agenta:

02-210 Warszawa, Aleja Krakowska 274, 509 424 424

05-250 Radzymin, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 533 366 424Warszawa Ochota

ubezpieczenia.wlochy@interia.pl

al. Krakowska 274
02-134 Warszawa

Radzymin

ubezpieczeniaradzymin@interia.pl

Polskiej Organizacji Wojskowej 2
05-250 Radzymin

Ubezpieczenie – likwidacja | Marcin Pilipczuk | Strona stworzona przez AmbitnaMarka.pl